Adviseur voor bouwhistorie | restauratie | boerderij | monumenten

  Boerderijen

  De familie den Hertog woont al bijna 100 jaar in een historische boerderij in Helsdingen. De wortels van ons bedrijf liggen in de persoonlijke band met oude boerderijen en het platteland. Vandaar onze bedrijfsnaam: Bureau Helsdingen.

  Boerderijen nemen binnen het erfgoed een aparte plaats in. Een boerderij is meer dan een gecombineerd woon- en bedrijfsgebouw: zij heeft een unieke relatie met de bodem en de omgeving. Boerderijen zijn verbonden met het erf, de bijgebouwen en het omringende landschap.

  De variëteit in de grondsoorten en de waterhuishouding heeft ervoor gezorgd dat we in Nederland een enorme variëteit aan boerderijen hebben. Boerderijen zijn de dragers van de regionale identiteit. Juist omdat Bureau Helsdingen boerderijen door het hele land onderzoekt en restaureert, zien wij het benadrukken van deze regionale identiteit als een meerwaarde.

  Om een boerderij goed te kunnen restaureren, moet je haar kunnen doorgronden. Alleen dan kunnen nieuwe functies zó ingepast worden dat zij het karakter van het gebouw versterken in plaats van verzwakken. Boerderijen hebben vaak funderingsproblemen en schade door spatkrachten en salpeterzuur. Wij hebben hier veel ervaring mee. Rieten daken en beschadigde gebinten vragen om specifieke vakkennis. Een specialist weet wat technisch juist is, en zo worden onnodige of onjuiste ingrepen voorkomen.

  In het landelijk gebied spelen bestemmingsplannen een grote rol. Omdat restaureren vaak samengaat met herbestemming, is de opgave hierdoor multidisciplinair met zowel wet- en regelgeving, ontwerp, bouwhistorisch onderzoek als kennis van streekkenmerken. Hierbij heeft een boerderijenspecialist als Bureau Helsdingen beslist een meerwaarde.

  Onze kennis van boerderijen zetten we ook in als adviseur bij diverse boerderijenstichtingen. Voor boerderijenstichtingen geven we lezingen, cursussen en schrijven we boeken. Het gezamenlijke doel is het behoud van de boerderijen en het verbeteren van het niveau van de

  restauraties. Voor Agrarisch Erfgoed Nederland hebben we

  daarom de kenniswebsite Agriwiki ingericht.

  Boerderijenstichtingen waarvoor wij actief zijn:

  Bureau Helsdingen   •   Helsdingse Voorweg 2a   •   4133 ND Vianen   •   T/F 0347-370651   •    advies@bureauhelsdingen.nl