Adviseur voor bouwhistorie | restauratie | boerderij | monumenten

  Bureau Helsdingen

  Bureau Helsdingen is in 2000 geboren uit onze voorliefde voor historische boerderijen en het  omringende  landschap. Tegenwoordig richten wij ons op de hele erfgoedsector. Ons bureau is een onderzoeks- en adviesbureau voor cultuurhistorie, gespecialiseerd in monumenten, boerderijen en bouwhistorie. Kennis over erfgoed is de basis van ons bureau.

  Erfgoed is altijd maatwerk. Ieder pand is uniek en iedere opdracht is anders. Daarom hebben we een enthousiast, multidisciplinair team. Onze werkzaamheden zijn breed, van bouwhistorisch onderzoek tot het begeleiden van de bouwwerkzaamheden, van (woon-) boerderijen tot grafmonumenten, en van het maken van inventarisaties voor erfgoed waardenkaarten tot een kort eenmalig adviesbezoek.

  Voor particuliere opdrachtgevers maken we restauratieplannen op basis van bouwhistorisch onderzoek en vragen we vergunningen en subsidies aan. Daarnaast assisteren wij gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van hun monumentenbeleid. Omdat we zowel voor de overheid als voor particulieren werken, weten we goed wat er speelt en hoe processen lopen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van herbestemming en wet- & regelgeving volgen we op de voet. Zonodig  participeren we namens boerderijenstichtingen in deze processen.

  Door onze brede werkzaamheden doen we ook actief aan bewustwording, enthousiasmeren en kennisoverdracht over erfgoed. We geven lezingen en schrijven boeken, en

  hebben mede de kenniswebsite www.agriwiki.nl opgezet.

  medewerkers

  opdrachtgevers

  Bureau Helsdingen werkt voor verschillende soorten opdrachtgevers: particulieren, overheid en erfgoedorganisaties.

  Erfoedorganisaties

  Overheid

  Diverse gemeentelijke Erfgoed- en monumentencommissies:

  publicaties

  'Naar meer verbreding en samenhang'

  Auteurs: Piet den Hertog en Ineke de Visser, 'Naar meer verbreding en samenhang', in:

  Ewoud van Arkel en Gerard Hendrix (red.), Van herbestemming naar hergebruik. Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013 (2013). Een uitgave van Agrarisch Erfgoed Nederland. Hoofdstuk in het boek Van Herbestemming naar Hergebruik.

  Resultaten van het Jaar van de Boerderij over de rol van de overheid bij herbestemming.

  In dit artikel bespreken Piet den Hertog en Ineke de Visser van Bureau Helsdingen de veranderingen over het denken over erfgoed en hoe dat zijn weerslag heeft in de maatschappij. De grote lijn hierin is de tendens naar meer verbreding en samenhang. Deze tendens heeft zijn weerslag op de rol van de overheid, in beleid en in concrete maatregelen. Dit artikel gaat over deze veranderingen en de rol van de overheid. Veranderingen die nu al gaande zijn en nieuwe ontwikkelingen waarvan we nu slechts aan het begin staan. Dit geeft inzicht in bedreigingen en kansen voor de toekomst.

  Van Herbestemming naar Hergebruik is te bestellen op www.boerderijboekwinkel.nl.

  Piet den Hertog

  Piet den Hertog (1959) werkte na de HTS als projectmanager en leidinggevende (ICT). Piet stamt uit een oude boerenfamilie en heeft van jongs af aan interesse in lokale en agrarische geschiedenis. Hij was een van de oprichters van de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard -Vijfheerenlanden. In 2003 voltooide Piet de opleiding Bouwhistorie en Restauratie met als afstudeerrichting Bouwhistorie. Momenteel volgt Piet de Master Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2010 was Piet een van de oprichters van Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), de overkoepelende boerderijenstichting.

  Piet is gespecialiseerd in bouwhistorie, restauratie en herbestemming, ruimtelijke ordening van het landelijk gebied en wet- en regelgeving m.b.t. monumenten. Hij houdt zich verder bezig met erfgoed en het landelijk gebied, erfgoedwaardenkaarten, landbouwhistorie, en historisch en genealogisch huizen- en archiefonderzoek.

  klik op een cover om

   meer te lezen

  Jannie Rietveld

  Ruben Zantema

  kantoor

  Het kantoor van Bureau Helsdingen is gevestigd in een 19e eeuwse schuur, horende bij een 17e eeuwse boerderij. De boerderij is al ruim een eeuw in het bezit van de familie den Hertog.

  De schuur, oorspronkelijk een wagenopslag en jongveestal, is in 2004 gerestaureerd en herbestemd tot kantoorruimte. Sindsdien werkt Bureau Helsdingen vanuit deze idyllische en cultuurhistorisch waardevolle werkplek.

  Centrale thema’s achter de restauratie waren behoud van cultuur- en bouwhistorische waarde van de schuur, maximaal behoud van historisch bouwmateriaal en het aanwenden van de principes van het duurzaam bouwen.

  Voor zowel klanten als werknemers van Bureau Helsdingen is het kantoor een inspirerende plek.

  De schuur in 1988

  Foto G. J.  Dukker Rijksdinst voor het Cultureel Erfgoed.

  1 - 6

  <

  >

  Detail: De gevel is opgevangen zodat de fundering eronder vervangen kan worden.

  1 - 3

  <

  >

  Bureau Helsdingen   •   Helsdingse Voorweg 2a   •   4133 ND Vianen   •   T/F 0347-370651   •    advies@bureauhelsdingen.nl