contact

contact

over Helsdingen

Bureau Helsdingen

Bureau Helsdingen is in 2000 geboren uit onze voorliefde voor historische boerderijen en het  omringende  landschap. Tegenwoordig richten wij ons op de hele erfgoedsector. Ons bureau is een onderzoeks- en adviesbureau voor cultuurhistorie, gespecialiseerd in monumenten, boerderijen en bouwhistorie. Kennis over erfgoed is de basis van ons bureau.

 

Erfgoed is altijd maatwerk. Ieder pand is uniek en iedere opdracht is anders. Daarom hebben we een enthousiast, multidisciplinair team. Onze werkzaamheden zijn breed, van bouwhistorisch onderzoek tot het begeleiden van de bouwwerkzaamheden, van (woon-) boerderijen tot grafmonumenten, en van het maken van inventarisaties voor erfgoed waardenkaarten tot een kort eenmalig adviesbezoek.

 

Voor particuliere opdrachtgevers maken we restauratieplannen op basis van bouwhistorisch onderzoek en vragen we vergunningen en subsidies aan. Daarnaast assisteren wij gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van hun monumentenbeleid. Omdat we zowel voor de overheid als voor particulieren werken, weten we goed wat er speelt en hoe processen lopen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van herbestemming en wet- & regelgeving volgen we op de voet. Zonodig  participeren we namens boerderijenstichtingen in deze processen.

 

Door onze brede werkzaamheden doen we ook actief aan bewustwording, enthousiasmeren en kennisoverdracht over erfgoed. We geven lezingen en schrijven boeken, en hebben mede de kenniswebsite www.agriwiki.nl opgezet.

 

 

medewerkers

 

opdrachtgevers

Bureau Helsdingen werkt voor verschillende soorten opdrachtgevers: particulieren, overheid en erfgoedorganisaties.

 

 

Erfoedorganisaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overheid

Diverse gemeentelijke Erfgoed- en monumentencommissies:

 

publicaties

Bart den Hertog

Robert den Hartog de Wilde

Johan Doornenbal

Mariël Urbanus

Ieme Heidema

Piet den Hertog

klik op een cover om

 meer te lezen

Jannie Rietveld

Ruben Zantema

kantoor

Het kantoor van Bureau Helsdingen is gevestigd in een 19e eeuwse schuur, horende bij een 17e eeuwse boerderij. De boerderij is al ruim een eeuw in het bezit van de familie den Hertog.

 

De schuur, oorspronkelijk een wagenopslag en jongveestal, is in 2004 gerestaureerd en herbestemd tot kantoorruimte. Sindsdien werkt Bureau Helsdingen vanuit deze idyllische en cultuurhistorisch waardevolle werkplek.

 

Centrale thema’s achter de restauratie waren behoud van cultuur- en bouwhistorische waarde van de schuur, maximaal behoud van historisch bouwmateriaal en het aanwenden van de principes van het duurzaam bouwen.

 

Voor zowel klanten als werknemers van Bureau Helsdingen is het kantoor een inspirerende plek.