Adviseur voor bouwhistorie | restauratie | boerderij | monumenten

    Erfgoedbeleid

    Bureau Helsdingen heeft een ruime ervaring met het assisteren bij de aanwijzingsprocedure voor gemeentelijke monumenten. Hiervoor inventariseren en waarderen wij cultuurhistorisch waardevolle panden. Aan de hand hiervan kan een gemeente een monumentenlijst opstellen. Als onderdeel van de aanwijzingsprocedure organiseren wij een informatieavond, gesprekken met eigenaars en zijn we expert bij de afhandeling.

    Een monument staat niet los van zijn omgeving. Daarom is Bureau Helsdingen ook gespecialiseerd in (erfgoed)waardenkaarten. Hiervoor brengen we informatie vanuit verschillende disciplines samen en verwoorden de betekenis hiervan. Nu erfgoed verankert wordt in de nieuwe Omgevingswet, wordt dit steeds belangrijker. Wij assisteren bij het opstellen van nieuwe multisectorale omgevingsplannen, waarmee erfgoed één van de dragers wordt van het gemeentelijk beleid.

    Zie inventarisatie voor voorbeelden van inventarisaties en waardekaarten die Bureau Helsdingen heeft uitgevoerd.

    Bureau Helsdingen   •   Helsdingse Voorweg 2a   •   4133 ND Vianen   •   T/F 0347-370651   •    advies@bureauhelsdingen.nl