Adviseur voor bouwhistorie | restauratie | boerderij | monumenten

  Boerderij Werkt en Wacht

  De boerderij Werkt en Wacht was ernstig verzakt en gescheurd, bijna bouwvallig. Door de vloeren liepen van voor naar achter twee forse scheuren. De zijgevels leken wel een golfslagbad. Wat vooral zorgwekkend was, was dat metselwerk dat rond 1970 aangebracht was ook al scheuren van enkele centimeters breed had. Toch was het een prachtige boerderij en een bovendien een rijksmonument. De nieuwe eigenaars waren verliefd op deze plek en wilden de boerderij graag behouden.

  Bureau Helsdingen heeft het gehele restauratietraject begeleid, vanaf de opmeettekeningen tot en met de bouwbegeleiding. Technisch was het een forse uitdaging. De eerste stappen waren het maken van een nauwkeurige opmeting, een bouwhistorische verkenning en een technische inventarisatie. De scheurvorming en de verzakkingen werden opgemeten. De hele boerderij is vervolgens op een nieuwe fundering op palen geplaatst. Bij de graafwerkzaamheden bleek dat de voorgevel ter plaatse van de kelder geheel van de fundering af geschoven was. Ook de grote schouw bleek zorgwekkend ondiep gefundeerd te zijn.

  In de oude situatie was het binnen in de boerderij erg donker. De belangrijkste wens van de eigenaars was om licht en ruimte in het gebouw te krijgen, met behoud van het historische karakter. Ook aan de isolatie en de duurzaamheid stelden ze hoge eisen. Uit het bouwhistorisch onderzoek bleek dat in het stalgedeelte een zomerkamer geweest was. Door dit venster terug te brengen kwam er extra licht in het stalgedeelte. Ook de andere aanwezige gevelopeningen zijn slim benut. Hierdoor hoefden er geen grote ingrepen in het exterieur gedaan te worden. In het interieur is veel glas toegepast. Hierdoor is het een lichte en ruime woning geworden. Samen met de vaklui van Den Hoed aannemers B.V. hebben we er weer een prachtig pand van gemaakt.

  De boerderij vóór de restauratie. Aan het kelderluik rechts is goed te zien hoe slecht de rechterzijgevel was.

  1 - 9

  <

  >

  Het donkere stalgedeelte is nu een ruime en lichte  woonruimte geworden.

  Frits van der Gronde Fotografie

  voorgevel bestaand

  voorgevel nieuw

  Bureau Helsdingen   •   Helsdingse Voorweg 2a   •   4133 ND Vianen   •   T/F 0347-370651   •    advies@bureauhelsdingen.nl