Monumenten adviesbureau

De gebouwde en landschappelijke historie in stand houden en begeleiden naar een nieuwe toekomst is onze kracht. Onze specialisten helpen u graag verder met al uw vragen.

}

Bouwhistorie

Er wordt gekeken naar de constructie van een gebouw, naar de vorm, de bouwtechniek, het materiaalgebruik en het interieur. Oude foto’s en kaarten, archiefgegevens en verhalen van oude bewoners kunnen dit onderzoek aanvullen en verrijken. Zo ontstaat een beeld van de geschiedenis van het pand.

Ontwerp- en restauratieadvies

Het begeleiden van restauratieprojecten is ons specialisme. Vakmanschap en ambachtelijke kwaliteit zijn hierbij van groot belang, zowel achter de tekentafel als op de bouwplaats. We nemen het historische gebouw steeds als uitgangspunt. Dat levert soms beperkingen op maar juist die beperkingen stimuleren de creativiteit.

U

Technische inspectie

Het opnemen van de huidige technische staat van een gebouw is vaak een eerste stap in een restauratie- of verbouwingsproces. Daarnaast kan een technische inspectie dienen als onderbouwing bij het aanvragen van subsidie. Bureau Helsdingen heeft veel ervaring met het analyseren van schades bij historische gebouwen en voert inspecties uit volgens de richtlijnen van het ERM.

Inventarisatie

Cultuurhistorische inventarisaties zijn belangrijke hulpmiddelen voor gemeenten om hun erfgoedbeleid te bepalen. Alleen wanneer cultuurhistorisch waardevolle elementen duidelijk in kaart gebracht zijn, kunnen gemeenten bepalen hoe zij deze elementen willen beschermen en versterken.

Vraag over monumenten?

Wij kunnen u ondersteunen met het maken van restauratieplannen op basis van bouwhistorisch onderzoek. Daarnaast kunnen wij voor u vergunningen en subsidies aanvragen.

N

Jarenlange ervaring

N

Wij volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet

N

Gespecialiseerd team

Blog: Noorse houten prefab huizen 1885-1935 (deel 2)

Blog: Noorse houten prefab huizen 1885-1935 (deel 2)

Made in Holland Door: Johan Doornenbal In navolging van de Duitse bedrijven is er zelfs nog een Nederlandse firma geweest die houten huizen in Noorse stijl heeft vervaardigd namelijk: N.V. Machinale Houtbewerking-Maatschappij “De Specht”, voorheen Klinghardt & Co...

Lees meer
Blog: Noorse houten prefab huizen 1885-1935 (deel 1)

Blog: Noorse houten prefab huizen 1885-1935 (deel 1)

De kunst van het herbeleven in Nederland Door: Johan Doornenbal Lang voordat IKEA faam maakte, bezat Scandinavië reeds een reputatie op het terrein van de betere doe-het-zelfconstructie. Rond de vorige eeuwwisseling was het reeds mogelijk in Scandinavië een compleet...

Lees meer
Nieuws: subsidie instandhouding monumenten

Nieuws: subsidie instandhouding monumenten

Subsidie instandhouding monumenten Bent u eigenaar van een rijksmonument? Tussen 1 februari en 31 maart 2023 kunnen weer aanvragen worden ingediend voor de subsidie instandhouding monumenten (SIM). Deze subsidieregeling is ingesteld door de Rijksdienst voor het...

Lees meer