Gemeente De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen Voor de gemeente De Ronde Venen heeft Bureau Helsdingen een cultuurhistorische kenmerkenkaart opgesteld. Door het in kaart brengen van cultuurhistorische elementen kan de gemeente rekening houden met deze elementen bij het opstellen van een...
Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer Het Waterschap Rivierenland heeft enkele jaren geleden de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer weer veilig gemaakt door de dijk te verbreden. De eenvoudigste methode hiervoor is het aanbrengen van een steundijk...
Boerderij Maartensdijk

Boerderij Maartensdijk

Boerderij Maartensdijk Voordat een restauratie- of verbouwingsplan gemaakt kan worden is het vaak eerst nodig nauwkeurige tekeningen te maken van de bestaande situatie. Soms is bekend dat maar een deel van het pand onderhanden genomen gaat worden en dan kan dat bij...