Erfgoed geniet in veel gemeenten een stevige verankering in het ruimtelijk beleid. Nog niet alle gemeenten voeren erfgoedbeleid of hebben dit beleid ondergebracht bij overkoepelende beleidsvelden zoals bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening of het gemeentelijk cultuurbeleid. Onder de aanstaande Omgevingswet wordt er van gemeenten verwacht dat zij een integraal omgevingsbeleid gaan voeren waar erfgoed deel van uitmaakt.

Er zijn verschillende manieren waarop erfgoed als beleidscomponent gevoerd en ingezet kan worden. Al in de basis kan Bureau Helsdingen ondersteunen, door bijvoorbeeld de vervaardiging van cultuurhistorische en historisch geografische analysen en een cultuurhistorische waardekaart of verwachtingskaart om zo het historische verhaal van een plek of leefomgeving helder en inzichtelijk te maken. Ook kunnen wij strategische studies uitvoeren om tot beleidsdoelstellingen te komen.

Bureau Helsdingen heeft ruime ervaring met het opstellen van gemeentelijke erfgoednota’s. Ook op andere beleidsterreinen binnen het ruimtelijk domein kan Bureau Helsdingen (op interimbasis) ondersteuning bieden.

Beleid - Bureau Helsdingen

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

Gebouwd en landschappelijk erfgoed

We helpen u graag uw erfgoed in kaart te brengen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht