Bureau Helsdingen heeft ruime ervaring met het samenstellen van erfgoednota’s. In een erfgoednota legt een gemeente vast wat haar ambities zijn met betrekking tot het gemeentelijk erfgoed. Ook in het voortraject kan Bureau Helsdingen een helpende hand bieden. Middels een trendverkenning en/of een scenariostudie, een zogenoemde toekomstverkenning, kunnen wij inzichtelijk maken waar de gemeente en het gemeentelijk erfgoed in de toekomst (waarschijnlijk) mee geconfronteerd gaat worden. In het proces proberen wij zo veel mogelijk belanghebbenden te betrekken. Hiermee helpen we de gemeente tot een breed gedragen visie te komen.

Bouwhistorische inventarisatie - Bureau Helsdingen

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Gebouwd en landschappelijk erfgoed

We helpen u graag uw erfgoed in kaart te brengen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht