Bureau Helsdingen heeft ruime ervaring met het samenstellen van erfgoednota’s. In een erfgoednota legt een gemeente vast wat haar ambities zijn met betrekking tot het gemeentelijk erfgoed. Ook in het voortraject kan Bureau Helsdingen een helpende hand bieden. Middels een trendverkenning en/of een scenariostudie, een zogenoemde toekomstverkenning, kunnen wij inzichtelijk maken waar de gemeente en het gemeentelijk erfgoed in de toekomst (waarschijnlijk) mee geconfronteerd gaat worden. In het proces proberen wij zo veel mogelijk belanghebbenden te betrekken. Hiermee helpen we de gemeente tot een breed gedragen visie te komen.

Bouwhistorische inventarisatie - Bureau Helsdingen

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

Gebouwd en landschappelijk erfgoed

We helpen u graag uw erfgoed in kaart te brengen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht