Veel gemeenten gaan over op het in kaart brengen van waardevol erfgoed in de vorm van erfgoed-, cultuurhistorische-, en bouwhistorische waardenkaarten. De Omgevingswet eist dat het erfgoed voor iedereen digitaal toegankelijk wordt. Dergelijke kaarten worden daarom in het Geografische informatiesysteem (GIS) opgenomen als nieuw omgevingsplan. Het opstellen van kaart als deze vraagt om een proces van inventariseren, waarderen en selecteren waarbij voor elke erfgoeddiscipline specifieke methoden en technieken gelden. Bureau Helsdingen kan dergelijke kaarten opstellen voor een hele gemeente of voor een deelgebied.

Cultuurhistorische waardenkaart - Bureau Helsdingen

Projecten

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen

Voor de gemeente De Ronde Venen heeft Bureau Helsdingen een cultuurhistorische kenmerkenkaart opgesteld. Door het in kaart brengen van cultuurhistorische elementen kan de gemeente rekening houden met deze elementen bij het opstellen van een structuurvisie of een...

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Het Waterschap Rivierenland heeft enkele jaren geleden de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer weer veilig gemaakt door de dijk te verbreden. De eenvoudigste methode hiervoor is het aanbrengen van een steundijk aan de binnenzijde van de dijk. Dat zou...

Gebouwd en landschappelijk erfgoed

We helpen u graag uw erfgoed in kaart te brengen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht