Boerderij, Helsdingen

Landschappelijk inpassingsplan

Voor een particuliere opdrachtgever hebben wij onlangs een landschappelijk inpassingsplan gemaakt voor een rijks monumentale boerderij. Directe aanleiding van het plan is een bestemmingsplanwijziging maar de restauratie van de boerderij, het versterken van de landschappelijke kwaliteit en zorg voor de natuur zijn ook belangrijke drijfveren van onze opdrachtgevers. In het landschappelijke inpassingsplan komen deze zaken ook naar voren. Concreet wordt het landschap met name versterkt door een boomgaard die in het verleden ten oosten van de boerderij lag her te planten en door langs een kanaal ten westen van de boerderij knotwilgen te planten. Op deze wijze worden moderne wooneisen geïntegreerd in het traditionele cultuurlandschap.

De boerderij is een in 1849 gebouwde T-huisboerderij. In dat jaar gaf Cees de Vor Dirkszoon opdracht om een afgebrande voorganger met dezelfde naam te herbouwen. Naast de boerderij staan twee schuren uit dezelfde periode als het hoofdgebouw die beiden ook rijksmonument zijn. Het ensemble als geheel is beeldbepalend en kent een hoge mate van gaafheid.

Project waardekaart ronde venen
Bestemmingsplanwijziging - Bureau Helsdingen
Bestemmingsplanwijziging - Bureau Helsdingen

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht