Bestemmingsplanwijziging, Molenaarsgraaf

Het komt vaak voor dat agrarische bebouwing haar functie verliest. Om deze, vaak grote en historische, boerderijen om te vormen naar woningen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig; de bestemming moet worden gewijzigd van agrarisch naar wonen.

Dit was ook de situatie in Molenaarsgraaf. De boer en boerin waren gestopt met het bedrijf en de boerderij was voor hen te groot geworden. Wel wilden ze graag op het erf blijven wonen in een nieuw te bouwen seniorenwoning naast de boerderij die werd verkocht. De koper van de boerderij was een particulier die graag met zijn gezin in de boerderij wilde wonen en in de voormalige stal een kantoor voor zijn eigen bedrijf en een Bed and Breakfast wilde vestigen. Voor deze nieuwe situatie (woonfunctie, extra woning bouwen en het realiseren van een kantoor aan huis) heeft Bureau Helsdingen een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het kantoor aan huis was de grootste uitdaging; omdat de voormalige stal behoorlijk groot is, eiste de gemeente in eerste instantie dat niet het gehele oppervlak van de stal voor het kantoor aan huis gebruikt mocht worden. Na enig onderhandelen is de gemeente overstag gegaan en is het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit nieuwe bestemmingsplan is inmiddels van kracht. De nieuwe eigenaar woont inmiddels met groot plezier in de boerderij.

Project waardekaart ronde venen
Bestemmingsplanwijziging - Bureau Helsdingen

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht