Blog: herbestemmingssubsidie

Herbestemmingssubsidie

Door: Piet den Hertog

Het Rijk bevordert het herbestemmen van panden met cultuurhistorische waarde. Het proces van herbestemmen vraagt soms veel tijd en geduld van de initiatiefnemers. Bovendien zijn er vaak kosten gemoeid met het uitvoeren van onderzoeken naar de haalbaarheid van een nieuwe functie. Om herbestemming te bevorderen stelt het Rijk subsidie voor de plankosten beschikbaar.

Voorbeelden van herbestemming zijn te vinden bij tal van soorten panden. Zo kunnen kerken te maken hebben met teruglopend kerkbezoek waardoor sluiting dreigt. Dan rijst de vraag welke andere functie kan worden gegeven aan het kerkgebouw.

Een veel voorkomende vorm van herbestemming is te vinden in het landelijk gebied. Wanneer een boerderij de agrarische functie verliest, dan kan een andere functie zorgen voor een rendabel gebruik waardoor er weer middelen komen voor het uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud.

 Waar is de subsidie voor bedoeld?

De herbestemmingssubsidie kan worden ingezet voor het uitvoeren van bijvoorbeeld:

  • Een haalbaarheidsonderzoek: welke functies zijn rendabel, waar is op deze plaats vraag naar?
  • Een bouwhistorisch onderzoek: bij een monumentaal pand is niet altijd duidelijk welke delen van het pand wel of niet mogen worden gewijzigd. Een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling geeft aan wat uit monumentenoogpunt behouden moet blijven en waar de ontwikkelruimte zit.
  • Een technische inspectie: dit onderzoek toont de ernst en de omvang van de gebreken en geeft aan wat moet worden hersteld en op welke termijn.
  • Een kostenraming: deze maakt duidelijk welke investering nodig is om het gebouw in goede staat te brengen.

De kosten voor het uitvoeren van deze onderzoeken kunnen worden opgevoerd in een subsidieaanvraag. Een dergelijke aanvraag kan worden uitgebreid met een onderzoek naar de kansen voor de verduurzaming. Het pand moet de status hebben van rijksmonument of gemeentelijk monument of moet een aantoonbare cultuurhistorische waarde hebben, bijvoorbeeld op basis van het bestemmingsplan.

Een ander criterium is dat de oorspronkelijke functie anders moet zijn dan een woning. Woningen komen dus niet in aanmerking, maar boerderijen, molens, kerken en industrieel erfgoed of buitenplaatsen wel.

Wat wordt gesubsidieerd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een bedrag tussen € 10.000 en € 25.000 en het subsidiepercentage is 70%. De eigenaar hoeft dus meestal slechts 30% van de kosten zelf te betalen. De subsidieaanvraag moet worden ingediend tussen 1 oktober 2022 en uiterlijk 30 november 2022.

Wat doen wij?

Bureau Helsdingen heeft veel ervaring met deze subsidieregeling en kan u hierbij van dienst zijn. Zowel bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, bouwhistorisch onderzoek, technische inspectie als kostenraming. Daarnaast is het mogelijk dat wij het aanvraagproces van de herbestemmingssubsidie voor onze klanten doorlopen, zodat zij daar geen omkijken naar hebben. 

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht