Boerderij, Bleskensgraaf

Langs de weg Abbekesdoel in Bleskensgraaf ligt boerderij Steeckershil, een gebouw met een bijzondere geschiedenis. Voor onze opdrachtgever voerden we een bouwhistorisch onderzoek uit, waarbij we onder andere de verschillende aanwezige bouwfases in kaart hebben gebracht.

Op de plek waar nu de grotendeels negentiende-eeuwse boerderij staat, heeft in de dertiende of veertiende eeuw volgens enkele bronnen een kasteeltje genaamd ‘Stekelhil’ gestaan. Het kasteeltje zou op deze plek in Bleskensgraaf gebouwd zijn omdat Floris V, graaf van Holland, met de bouw ervan rust hoopte te krijgen in het gebied. Het kasteeltje sneuvelde voor een groot gedeelte tijdens een van de tochten van legeraanvoerder Maarten van Rossum in 1516, waarbij hij enkele dorpen in de Alblasserwaard, waaronder Bleskensgraaf, platbrandde. Het gebied had daarnaast veel last van overstromingen, waardoor het kasteeltje geen stand heeft weten te houden. Vanaf ongeveer 1577 is er volgens de bronnen sprake van een boerderij op deze plek. Tijdens het bouwhistorisch onderzoek hebben we helaas geen sporen aangetroffen van deze bijzondere geschiedenis. De huidige boerderij is voor het grootste deel ontstaan in de negentiende eeuw.

Toch kent de boerderij een aantal veel oudere elementen. Zo zijn er stokoude (kasteel)deuren, houten luikjes, en prachtige tegeltjes aanwezig en zelfs een bijzondere neogotische preekstoeltrap! Nader onderzoek wijst uit dat deze interieuronderdelen afkomstig zijn van één van de eerdere bewoners, die kunst- en antiekhandelaar was.

   

Boerderij Steeckershil vertoont veel typische kenmerken van boerderijen zoals die vaker in de Alblasserwaard voorkomen. Een voorbeeld daarvan is de aanwezigheid van een vloedzolder in de stal. Zo’n zolder rust op stevige houten balken en is bedoeld om bij hoog water het vee te kunnen huisvesten.

Bijzonder aan de boerderij is ook dat deze met de representatieve voorgevel naar rivier De Graafstroom is gericht. Deze manier van bouwen is afkomstig uit de periode dat het water de belangrijkste vervoersweg was. Hoewel het gebouw grotendeels uit de negentiende eeuw stamt, is de oorspronkelijke oriëntatie van het gebouw altijd behouden gebleven.

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht