Boerderij Maartensdijk

Voordat een restauratie- of verbouwingsplan gemaakt kan worden is het vaak eerst nodig nauwkeurige tekeningen te maken van de bestaande situatie. Soms is bekend dat maar een deel van het pand onderhanden genomen gaat worden en dan kan dat bij het inmeten extra aandacht krijgen. Dit was het geval bij een boerderij in Maartensdijk waar een aantal kapspanten net te laag waren om onderdoor te kunnen lopen. Van deze spanten hebben wij alle dimensies, overspanningen en scheefstanden ingemeten. Hiermee kon een gespecialiseerde restauratieconstructeur uitrekenen waar de constructie aangepast kon worden met behoud van zoveel mogelijk historische onderdelen.

Op de zolderverdieping bevindt zich daarnaast een grote historische schouwboezem die niet meer in gebruik is maar wel erg in de weg staat. Het geheel weghalen zou een groot verlies van monumentale waarde zijn en dit werd daarom niet toegestaan door de welstandscommissie. Uiteindelijk is ervoor gekozen een doorgang door de schouwboezem heen te maken, zodat de ruimtes aan weerszijden beter zijn verbonden. Er is dus veel te bereiken met creatieve oplossingen waarbij met respect voor het monumentale karakter het gebruiksgemak wordt vergroot. Bij dit project hebben we ook de vergunningstekeningen van de nieuwe situatie gemaakt en de vergunningsaanvraag ingediend.

Projectfoto meet- en tekenwerk

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

Uw bouw professioneel begeleid?

We helpen u graag met de bouwbegeleiding van uw pand. Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht