Boerderij met erf en bijgebouwen

Voor een boerderij aan de Vecht heeft Bureau Helsdingen niet alleen de boerderij zelf onderzocht, maar ook de bijgebouwen op het erf en de erfstructuur. Boerderijen vormen een onlosmakelijk geheel met de overige agrarische gebouwen op het erf en maakten gezamenlijk onderdeel uit van een functionerend complex waar mensen en dieren leefden en waar voedsel werd geproduceerd.

De boerderij aan de Vecht kent een lange geschiedenis en staat op de plek waar in de middeleeuwen al een hofstede stond. Behalve de boerderij staat op het erf een stenen schuur uit de late negentiende eeuw met een vrijwel intact interieur met een klinkervloer, koeienstal en varkenshokken. Naast de boerderij staat ook nog een houten schuur met opvallend genoeg een andere gebintconstructie dan in de boerderij. Op het erf zijn ook nog de restanten van een boenstoep aanwezig en betonnen kuilgrassilo’s, die door hun jonge leeftijd alweer van veel erven zijn verdwenen. Door het in kaart brengen van de cultuurhistorische waarde van de verschillende gebouwen op het erf kan de eigenaar gerichter de gebouwen een nieuwe functie geven.

Project waardekaart ronde venen
Project waardekaart ronde venen
Project waardekaart ronde venen

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht