Historische interieurs

Een historisch interieur kan een belangrijk onderdeel zijn van een monument. Onder de term interieur verstaan we meestal: ‘een samenstel van één of meerdere ruimten (structuur, onderlinge relatie en ruimtelijke verhoudingen), de afwerking daarvan (wanden, vloeren en plafonds) en de inrichting (meubilair)’. Daarnaast kan er sprake zijn van een interieurensemble, wanneer het een bijzondere samenhang tussen het gebouw, het nagelvaste interieur, en de roerende zaken betreft.

Het interieur van een gebouw wordt altijd meegenomen in de bouwhistorische opname die wij onze klanten aanbieden. Door middel van een analyse en waardestelling worden alle aspecten van het interieur in kaart gebracht. Er wordt onder andere gekeken naar de indeling van de plattegrond en de afwerkingen van wanden, vloeren en plafonds. Ook de nagelvaste interieurelementen zoals bijvoorbeeld de schouw, binnendeuren en bedsteden worden in de analyse en waardenstelling meegenomen.

Bij de waardering van historische interieurs wordt gekeken naar inhoudelijke criteria zoals historische waarden, artistieke waarden, sociale waarden, en onderzoekswaarden. Op basis daarvan worden waarden als toestand, ensemble, herkomst, zeldzaamheid, beleving en bruikbaarheid vastgesteld. De waardering levert een gedetailleerde waardenstelling op, waarin de hoge, positieve en indifferente monumentale waarden worden aangeduid. Op die manier kan er bij een verbouwing of herbestemming rekening gehouden worden met de instandhouding van het historisch interieur.

Bureau Helsdingen kan vanuit verschillende disciplines adviseren over bijvoorbeeld de historische inrichting van uw gebouw, de verschillende schadefactoren die invloed hebben op uw interieur, maar ook over het behoud van individuele interieurelementen.

Bureau Helsdingen werkt met drie typen bouwhistorisch onderzoek:

Historische interieurs - Bureau Helsdingen

Projecten

Boerderij, Wognum

Boerderij, Wognum

Stolpboerderij 'Welgelegen' in Wognum beschikt over een bijzonder interieurensemble dat door de jaren heen erg goed bewaard is gebleven. In 2021 werd de boerderij geschonken aan Heemschut Noord-Holland, waarna Bureau Helsdingen werd ingeschakeld voor een...

Hulp bij uw subsidieaanvraag?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht