Cultuurhistorische Waardenkaarten

Veel gemeenten gaan over op het in kaart brengen van waardevol erfgoed in de vorm van erfgoed-, cultuurhistorische-, en bouwhistorische waardenkaarten. De Omgevingswet eist dat het erfgoed voor iedereen digitaal toegankelijk wordt. Dergelijke kaarten worden daarom in het Geografische informatiesysteem (GIS) opgenomen als nieuw omgevingsplan. Het opstellen van kaart als deze vraagt om een proces van inventariseren, waarderen en selecteren waarbij voor elke erfgoeddiscipline specifieke methoden en technieken gelden. Bureau Helsdingen kan dergelijke kaarten opstellen voor een hele gemeente of voor een deelgebied.

Cultuurhistorische waardenkaart - Bureau Helsdingen

Projecten

Boerderij Maartensdijk

Boerderij Maartensdijk

Voordat een restauratie- of verbouwingsplan gemaakt kan worden is het vaak eerst nodig nauwkeurige tekeningen te maken van de bestaande situatie. Soms is bekend dat maar een deel van het pand onderhanden genomen gaat worden en dan kan dat bij het inmeten extra...

Boerderij Biesbosch

Boerderij Biesbosch

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij een technische inspectie uitgevoerd bij een boerderij in de Biesbosch bij Dordrecht. Het object is gelegen op een bijzondere locatie die alleen per boot bereikbaar is en waar we voor het veldwerk naartoe werden gebracht door...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht