GIS-projecties en kaartanalysen

Bureau Helsdingen maakt veel gebruik van projecties uit het Geografisch Informatiesysteem (GIS) en kaartanalysen. Voor onze GIS-projecties maken wij gebruik van het programma QGIS. Met dit soort digitale kaarten kunnen we snel historische elementen in het landschap inzichtelijk maken. Ook kunnen we, gebruik makend van externe bronnen, zaken als bodemdaling of juist bestaande hoogteverschillen in het landschap in kaart brengen. Ook kunnen moderne digitale kadasterkaarten geprojecteerd worden op oude handvervaardigde kadastrale kaarten om op die wijze verdwenen of gewijzigde bebouwing in kaart te brengen. Dit proces wordt georefereren genoemd.

Dergelijke GIS-projecties vormen vaak een onderdeel van een breder cultuurhistorisch onderzoek. Zo kunnen deze projecties worden ingezet voor een bouwhistorische inventarisatie, om veranderde stedelijke structuren in kaart te brengen. Ook kunnen ze gebruikt worden bij een bouwhistorische opname, om veranderingen aan gebouwen of bebouwingsstructuren en erven te duiden.

 

Gis-projecties en kaartanalysen - Bureau Helsdingen

Projecten

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen

Voor de gemeente De Ronde Venen heeft Bureau Helsdingen een cultuurhistorische kenmerkenkaart opgesteld. Door het in kaart brengen van cultuurhistorische elementen kan de gemeente rekening houden met deze elementen bij het opstellen van een structuurvisie of een...

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Het Waterschap Rivierenland heeft enkele jaren geleden de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer weer veilig gemaakt door de dijk te verbreden. De eenvoudigste methode hiervoor is het aanbrengen van een steundijk aan de binnenzijde van de dijk. Dat zou...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht