GIS-projecties en kaartanalysen

Bureau Helsdingen maakt veel gebruik van projecties uit het Geografisch Informatiesysteem (GIS) en kaartanalysen. Voor onze GIS-projecties maken wij gebruik van het programma QGIS. Met dit soort digitale kaarten kunnen we snel historische elementen in het landschap inzichtelijk maken. Ook kunnen we, gebruik makend van externe bronnen, zaken als bodemdaling of juist bestaande hoogteverschillen in het landschap in kaart brengen. Ook kunnen moderne digitale kadasterkaarten geprojecteerd worden op oude handvervaardigde kadastrale kaarten om op die wijze verdwenen of gewijzigde bebouwing in kaart te brengen. Dit proces wordt georefereren genoemd.

Dergelijke GIS-projecties vormen vaak een onderdeel van een breder cultuurhistorisch onderzoek. Zo kunnen deze projecties worden ingezet voor een bouwhistorische inventarisatie, om veranderde stedelijke structuren in kaart te brengen. Ook kunnen ze gebruikt worden bij een bouwhistorische opname, om veranderingen aan gebouwen of bebouwingsstructuren en erven te duiden.

 

Gis-projecties en kaartanalysen - Bureau Helsdingen

Projecten

Boerderij Maartensdijk

Boerderij Maartensdijk

Voordat een restauratie- of verbouwingsplan gemaakt kan worden is het vaak eerst nodig nauwkeurige tekeningen te maken van de bestaande situatie. Soms is bekend dat maar een deel van het pand onderhanden genomen gaat worden en dan kan dat bij het inmeten extra...

Boerderij Biesbosch

Boerderij Biesbosch

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij een technische inspectie uitgevoerd bij een boerderij in de Biesbosch bij Dordrecht. Het object is gelegen op een bijzondere locatie die alleen per boot bereikbaar is en waar we voor het veldwerk naartoe werden gebracht door...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht