Historisch geografische- en cultuurhistorische analyse en waardestelling

Bureau Helsdingen levert ook historisch geografische en cultuurhistorische analyses en waardenstellingen, als los product of als onderdeel van breder opgezette, multidisciplinaire cultuurhistorische ruimtelijke studies. Wij kunnen deze studies doen naar zowel agrarische als stedelijke landschappen. In een historisch geografische analyse worden verschillende factoren, die allemaal op hun eigen wijze en in verschillende mate hun stempel op het landschap hebben gedrukt, over een bepaalde periode in kaart gebracht. Denk hierbij aan sociaaleconomische, productiefactoren, fysisch geografische landschapselementen, militaire, bestuurlijke en politieke factoren. In de meest brede zin wordt de wederkerige relatie van de mens en zijn omgeving inzichtelijk gemaakt. Wij doen dit aan de hand van verschillende onderzoeksvormen en methodieken. Belangrijke elementen in de historisch geografische analyse is de kaartanalyse, waarin aan de hand van verschillende, chronologische historische kaartbeelden veranderingen in het landschap zichtbaar worden gemaakt. Naast historische kaarten kunnen wij ook GIS-projecties (Geografische Informatie Systemen) inzetten. Veel van deze veranderingen proberen wij vervolgens uit te leggen via bureau- en archiefonderzoek. Ook baseren wij ons op archeologische studies en andere (wetenschappelijke) onderzoeksvormen om een zo compleet mogelijk beeld te vormen. Op die wijze kunnen verschillende cultuurhistorische en historisch geografische landschapselementen in kaart worden gebracht en uitgelegd worden.

Deze elementen kunnen uiteindelijk worden gewaardeerd in een historisch geografische waardenstelling. Dit biedt inzicht in welke landschappelijke elementen en ruimtelijke onderdelen beschermd moeten worden en welke onderdelen (door)ontwikkeld kunnen worden. Ook kunnen dit soort onderzoeken sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen of als basis dienen voor omgevingsplannen.

Historisch geografische- en cultuurhistorische analyse - Bureau Helsdingen

Projecten

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen

Voor de gemeente De Ronde Venen heeft Bureau Helsdingen een cultuurhistorische kenmerkenkaart opgesteld. Door het in kaart brengen van cultuurhistorische elementen kan de gemeente rekening houden met deze elementen bij het opstellen van een structuurvisie of een...

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Dijklint Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Het Waterschap Rivierenland heeft enkele jaren geleden de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer weer veilig gemaakt door de dijk te verbreden. De eenvoudigste methode hiervoor is het aanbrengen van een steundijk aan de binnenzijde van de dijk. Dat zou...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht