Historisch geografische- en cultuurhistorische analyse en waardestelling

Bureau Helsdingen levert ook historisch geografische en cultuurhistorische analyses en waardenstellingen, als los product of als onderdeel van breder opgezette, multidisciplinaire cultuurhistorische ruimtelijke studies. Wij kunnen deze studies doen naar zowel agrarische als stedelijke landschappen. In een historisch geografische analyse worden verschillende factoren, die allemaal op hun eigen wijze en in verschillende mate hun stempel op het landschap hebben gedrukt, over een bepaalde periode in kaart gebracht. Denk hierbij aan sociaaleconomische, productiefactoren, fysisch geografische landschapselementen, militaire, bestuurlijke en politieke factoren. In de meest brede zin wordt de wederkerige relatie van de mens en zijn omgeving inzichtelijk gemaakt. Wij doen dit aan de hand van verschillende onderzoeksvormen en methodieken. Belangrijke elementen in de historisch geografische analyse is de kaartanalyse, waarin aan de hand van verschillende, chronologische historische kaartbeelden veranderingen in het landschap zichtbaar worden gemaakt. Naast historische kaarten kunnen wij ook GIS-projecties (Geografische Informatie Systemen) inzetten. Veel van deze veranderingen proberen wij vervolgens uit te leggen via bureau- en archiefonderzoek. Ook baseren wij ons op archeologische studies en andere (wetenschappelijke) onderzoeksvormen om een zo compleet mogelijk beeld te vormen. Op die wijze kunnen verschillende cultuurhistorische en historisch geografische landschapselementen in kaart worden gebracht en uitgelegd worden.

Deze elementen kunnen uiteindelijk worden gewaardeerd in een historisch geografische waardenstelling. Dit biedt inzicht in welke landschappelijke elementen en ruimtelijke onderdelen beschermd moeten worden en welke onderdelen (door)ontwikkeld kunnen worden. Ook kunnen dit soort onderzoeken sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen of als basis dienen voor omgevingsplannen.

Historisch geografische- en cultuurhistorische analyse - Bureau Helsdingen

Projecten

Boerderij Maartensdijk

Boerderij Maartensdijk

Voordat een restauratie- of verbouwingsplan gemaakt kan worden is het vaak eerst nodig nauwkeurige tekeningen te maken van de bestaande situatie. Soms is bekend dat maar een deel van het pand onderhanden genomen gaat worden en dan kan dat bij het inmeten extra...

Boerderij Biesbosch

Boerderij Biesbosch

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij een technische inspectie uitgevoerd bij een boerderij in de Biesbosch bij Dordrecht. Het object is gelegen op een bijzondere locatie die alleen per boot bereikbaar is en waar we voor het veldwerk naartoe werden gebracht door...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht