Cultuurhistorische inventarisatie Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft een uitgestrekt en fraai buitengebied. Om de cultuurhistorische waarden van dit gebied mee te nemen in het bestemmingsplan, had de gemeente behoefte aan een waardenkaart. Bureau Helsdingen heeft hiervoor het veldwerk en de waardering uitgevoerd en de kaarten opgesteld.
Bij de rondgang langs de ruim 1400 adressen is ieder hoofd- en bijgebouw beoordeeld op onder andere typologie, bouwstijl, bouwjaar, gaafheid en ensemblewaarde. Dit heeft geleid tot een score van cultuurhistorische waarde per adres. De afwisselende landschappen die de gemeente rijk is, werden door Bureau Waterland geïnventariseerd. De scores en de landschapstypes zijn ingetekend op de uiteindelijke overzichtskaart waarmee in één oogopslag de cultuurhistorie van het Doetinchems buitengebied inzichtelijk is geworden.

Aan de hand van deze gegevens is tevens een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de bebouwing gemaakt. Ook is de typologische ontwikkeling van de boerderijen onderzocht. De gemeente Doetinchem heeft nu een helder beeld van de tendens die optreedt in haar buitengebied zoals het vertrekken van boerenbedrijven, verdichting van het platteland en de verdwijning van het cultuurhistorisch erfgoed. Met de resultaten kan de gemeente gedegen beleid ontwikkelen om haar landelijk gebied aantrekkelijk te houden.

project Doetinchem

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

DE CULTUURHISTORIE IN KAART

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

Stuur een bericht