Cultuurhistorische inventarisatie monumenten

Deze inventarisatie kan zowel cultuurhistorisch waardevolle landschappen of landschapselementen als gebouwde monumenten in kaart brengen. Deze inventarisatie de eerste stap in het proces van het toekennen van de monumentale status.

Als er een klein aantal objecten is gewaarmerkt als potentieel gemeentelijk monument kan er per monument een redelijk uitgebreide redengevende beschrijving worden opgesteld. Deze beschrijving kan dan ook een historisch geografische analyse van de omgeving van het monument bevatten, of een analyse van de wisselwerking tussen het object en de omgeving. Wanneer het een relatief groot aantal objecten betreft zal de redengevende beschrijving summier zijn. De beschrijving bevat dan alleen de aan de buitenzijde waarneembare cultuurhistorisch en bouwhistorisch waardevolle elementen.

Cultuurhistorische inventarisatie monumenten - Bureau Helsdingen

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

Gebouwd en landschappelijk erfgoed

We helpen u graag uw erfgoed in kaart te brengen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht