Cultuurhistorische inventarisatie monumenten

Deze inventarisatie kan zowel cultuurhistorisch waardevolle landschappen of landschapselementen als gebouwde monumenten in kaart brengen. Deze inventarisatie de eerste stap in het proces van het toekennen van de monumentale status.

Als er een klein aantal objecten is gewaarmerkt als potentieel gemeentelijk monument kan er per monument een redelijk uitgebreide redengevende beschrijving worden opgesteld. Deze beschrijving kan dan ook een historisch geografische analyse van de omgeving van het monument bevatten, of een analyse van de wisselwerking tussen het object en de omgeving. Wanneer het een relatief groot aantal objecten betreft zal de redengevende beschrijving summier zijn. De beschrijving bevat dan alleen de aan de buitenzijde waarneembare cultuurhistorisch en bouwhistorisch waardevolle elementen.

Cultuurhistorische inventarisatie monumenten - Bureau Helsdingen

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

Gebouwd en landschappelijk erfgoed

We helpen u graag uw erfgoed in kaart te brengen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht