Gebouwde en landschappelijke monumenten

Alle gemeenten in Nederland beschikken in meer of mindere mate over gebouwd en landschappelijk erfgoed. Nog niet alle gemeenten beschermen hun erfgoed. De aanstaande Omgevingswet stelt een beschermingsplicht van een deel van de monumentwaardige gebouwen, ruimtelijke structuren en landschappen.

Om tot een bescherming van het erfgoed te komen wordt eerst een cultuurhistorische inventarisatie van de monumenten gemaakt. De hoofdcomponent van de inventarisatie is de redengevende beschrijving. Dit document vormt de juridische basis voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

Gebouwde en landschappelijke monumenten - Bureau Helsdingen

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

Gebouwd en landschappelijk erfgoed

We helpen u graag uw erfgoed in kaart te brengen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht