Gemeente De Ronde Venen

Voor de gemeente De Ronde Venen heeft Bureau Helsdingen een cultuurhistorische kenmerkenkaart opgesteld. Door het in kaart brengen van cultuurhistorische elementen kan de gemeente rekening houden met deze elementen bij het opstellen van een structuurvisie of een bestemmingsplan.

Het resultaat van het onderzoek zijn zeven thematische kaarten waarop de cultuurhistorische elementen worden aangegeven, en een begeleidend rapport. Voorbeelden van de kaarten zijn de kaart met het pre-ontginningslandschap van De Ronde Venen met stroomruggen en kreken, en de kaart met de Stelling van Amsterdam met de verdedigingswerken en de schootsvrije cirkels. Ook voor het ontginningslandschap met de verschillende verkavelingen van polders en droogmakerijen is een kaart opgesteld. Waterwegen, legakkers, zuwes, dijken, inundatiegebieden en gebouwde monumenten zijn eveneens aangegeven op de kaarten.

Met het eindresultaat kan de gemeente bepalen welke cultuurhistorische elementen zij als belangrijk beschouwd, en hoe zij deze elementen veilig willen stellen. De kaarten zijn gebruikt bij het opstellen van de Landschapsnota van de Gemeente De Ronde Venen.

Project waardekaart ronde venen

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht