Anne Pellikaan

Anne Pellikaan, MA

Architectuurhistoricus

Sinds 2021 ben ik werkzaam bij Bureau Helsdingen als architectuurhistoricus. Binnen mijn werkzaamheden houd ik mij voornamelijk bezig met architectuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.
Ik heb de master Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht afgerond, waarin ik mij tijdens de afstudeerfase heb gefocust op het behoud van interieurensembles. Daarnaast heb ik de opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam gevolgd. Binnen die opleiding heb ik mij gespecialiseerd in collectiemanagement, specifiek het beheer en behoud van historische interieurs. Naast mijn werk bij Bureau Helsdingen ben ik lid van de erfgoedcommissie in de gemeente Gorinchem.
Binnen de erfgoed- en monumentenzorg heb ik een passie voor historische interieurs, waarbij de wooncultuur uit verschillende perioden mij erg fascineert. Het onderzoeken van deze interieurs als integraal onderdeel van een monumentaal gebouw is van belang voor het behoud ervan, maar ook voor het vertellen van het verhaal van dit waardevolle erfgoed.
Anne Pelikaan