Medewerkers

Bart den Hertog

Adviseur ruimtelijke ordening

Sinds 2016 ben ik werkzaam bij Bureau Helsdingen. Als adviseur ruimtelijke ordening ben ik bedreven in het analyseren van de kwaliteiten, kansen en eventuele knelpunten binnen een gebied. Veel van mijn kennis over erfgoed heb ik opgedaan bij de Post-HBO cursus Groen Erfgoed aan de Hogeschool Utrecht. Mijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het uitvoeren van voorbereidend bureauonderzoek, cultuurhistorische gebiedsinventarisaties, het opstellen van landschappelijke inpassingsplannen, het begeleiden van particulieren bij bestemmingsplanprocedures en interne bureauzaken zoals het opstellen van offertes en facturen. Bij het maken van ruimtelijke plannen probeer ik altijd tot een optimale synthese te komen tussen de wensen van de opdrachtgevers enerzijds en de eisen vanuit de gemeente anderzijds. Om beide belangen zo goed mogelijk met elkaar te kunnen verenigen, laat ik mij inspireren door de historie van de plek; dit biedt in de meeste gevallen bruikbare aanknopingspunten waardoor de projecten na uitvoering harmoniseren met het omringende landschap.
Veel particuliere initiatiefnemers willen enthousiast aan de slag maar raken snel verstrikt in bureaucratische rompslomp. Als adviseur probeer ik particulieren zo goed mogelijk wegwijs te maken door deze ontoegankelijke wereld zodat zij uiteindelijk hun droom kunnen realiseren.
Bart den Hertog