Mariël Urbanus

Mariël Urbanus, MA

Bouwhistorica

Sinds 2013 ben ik werkzaam bij Bureau Helsdingen en verricht ik verschillende soorten bouwhistorisch onderzoek voor het kantoor. Hieronder vallen bouwhistorische inventarisaties, bouwhistorische opnames, quickscans en deelontledingen, maar ook archiefonderzoek ter ondersteuning van het onderzoek. Daarnaast schrijf ik redengevende omschrijvingen voor potentiële monumenten en inventariseer en waardeer ik objecten voor het opstellen van (gemeentelijke) monumentenlijsten.

Van 2006 t/m 2012 heb ik Geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met een onderzoeksmaster Medieval Studies. Van 2014 t/m 2016 heb ik de post-HBO opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg gevolgd aan de Hogeschool Utrecht waar ik mij heb gespecialiseerd in bouwhistorie. Ik werk aan diverse soorten gebouwen, waaronder woonhuizen, boerderijen, kerken en industrieel erfgoed.

Mariël Urbanus