Piet den Hertog

ing. Piet den Hertog, MA

Directeur / eigenaar

In 2000 ben ik gestart met Bureau Helsdingen omdat ik mij wilde inzetten voor het behoud van cultuurhistorie, landschap en monumenten. Om de kennis en kunde die ik had opgedaan bij het restaureren van mijn eigen historische boerderij te kunnen delen, heb ik mijn adviesbureau opgericht. Mijn drijfveer is het adviseren over behoud en ontwikkeling van erfgoed.
Daarom ben ik – naast de dagelijkse leiding van Bureau Helsdingen – ook actief als bestuurslid en adviseur van enkele erfgoedorganisaties en als lid of voorzitter van gemeentelijke erfgoedcommissies. Destijds behoorde ik tot de oprichters van de stichting Boerderij & Erf, en Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), de overkoepelende boerderijenstichting.

Voor 2000 heb ik gewerkt in technische en leidinggevende functies bij een energiebedrijf. In 2003 voltooide ik mijn post Hbo-opleiding bouwhistorie aan de Hogeschool van Utrecht. In 2022 heb ik mijn masterstudie ‘Erfgoed’ afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens die studie heb ik mij verdiept in vele aspecten van de erfgoedzorg zoals het cultuurlandschap, landschapsbiografieën, archeologie en historische stedenbouw. Mijn afstudeerscriptie betrof de gemeentelijke waardenkaarten (erfgoedwaardenkaarten, cultuurhistorische waardenkaarten en bouwhistorische waardenkaarten). Daarbij heb ik mij geconcentreerd op de totstandkoming van deze kaarten (waarderingsmethoden) en de toepassing van de kaarten in de gemeentelijke praktijk, zowel onder de huidige bestemmingsplannen als onder de nieuwe Omgevingswet.
Voor particuliere opdrachtgevers voer ik diverse vormen van bouwhistorisch onderzoek uit en geef ik advies over restauratie en herbestemming, monumentenprocedures en subsidies. Ik richt mij vooral op het agrarisch erfgoed en op de cultuurhistorie van het landelijk gebied.
Gemeenten adviseer ik over monumentenbeleid (verordeningen, aanwijzing van monumenten en subsidies). Daarnaast heb ik ervaring met gemeentelijke bouwhistorische-, cultuurhistorische- en erfgoedwaardenkaarten.

Piet den Hartog