Robert den Hartog de Wilde

Robert den Hartog de Wilde

Adviseur erfgoed, beleid en ruimte

Sinds 2018 ben ik werkzaam bij Bureau Helsdingen als adviseur erfgoed, beleid en ruimte. Mijn werkzaamheden bestaan uit de vervaardiging van redengevende beschrijvingen, cultuurhistorische en historisch geografische analyses en waardenstellingen en landschapsbiografie├źn. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de vervaardiging van strategische studies in de vorm van trendverkenningen en scenariostudies. Als strategisch beleidsadviseur help ik gemeenten bij het maken van strategische beleidskeuzes en de formulering van het ruimtelijk beleid. Ik help gemeenten met de verankering en incorporatie van het erfgoedbeleid in het ruimtelijk beleid.
Als kind was ik al gefascineerd door ruimte en topografische kaarten waar die ruimte in gevat kan worden. Op de bestuursacademie is mijn interesse in het beleidsterrein ruimte en leefomgeving gewekt. Zodoende heb ik mijn BSc Sociale Geografie en Planologie behaald aan de Universiteit Utrecht, waarbinnen ik mij gespecialiseerd heb in de historische geografie en kartografie. Daarna heb ik mijn MA Erfgoedstudies behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen deze studie heb ik mijn vrije ruimte gebruikt voor de specialisaties landschapsarcheologie en herinneringscultuur.
Ik ben van mening dat erfgoed meer is dan vergunningverlening alleen. Erfgoed verbindt en geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling. Erfgoed leeft.
Robert den Hartog de Wilde