Ruben Zantema

ing. Ruben Zantema

Bouwkundig medewerker

Sinds 2020 werk ik bij Bureau Helsdingen als bouwkundig medewerker. Hiervoor heb ik Bouwkunde gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam met de specialisatie Renovatie & Transformatie.

Als bouwkundig medewerker ben ik vooral bezig met werkzaamheden in het restauratieproces. Denk hierbij onder andere aan het opmeten en tekenen van bestaande en nieuwe situaties en het opstellen van technische inspecties en kostenramingen. De oude materialen en constructies van de monumenten waar wij mee werken vind ik erg boeiend. Het is mijn passie om bij te dragen aan het behoud en herstel hiervan. Ik ben gespecialiseerd in het maken van bouw- en detailtekeningen en verduurzaming van historische panden. Zeker op dit laatste gebied is het van belang de ontwikkelingen te blijven volgen, daarom heb ik onlangs de cursus ‘BENG bij monumenten’ gevolgd.

Ruben Zantema