Het komt vaak voor dat agrarische bebouwing haar functie verliest. Om deze, vaak grote en historische, boerderijen om te vormen naar woningen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig; de bestemming moet worden gewijzigd van agrarisch naar wonen. Dit was ook de...