Het restaureren van een (rijks)monument kost veel geld. Gelukkig bestaan er meerdere subsidieregelingen die deze kosten gedeeltelijk compenseren. Dit kan de initiatiefnemer in sommige gevallen veel voordeel opleveren. Het aanvragen van deze subsidies is echter een complexe klus, waarbij veel documentatie en in de meeste gevallen ook een kostenraming vereist is. Bureau Helsdingen kan u, naast het opstellen van de kostenraming, helpen met het aanvragen van de voor u relevante subsidies. Als u van één of meerdere subsidieregelingen gebruik wilt maken, is het verstandig om hier in het begin van het proces al rekening mee te houden. Via de herbestemmingssubsidie kunt u namelijk ook de plankosten vooraf gesubsidieerd krijgen. Onder de plankosten die voor subsidie in aanmerking komen, vallen ook de werkzaamheden van Bureau Helsdingen.

Rijnhuizen WK-05 waardestelling kasteel

Projecten

Blog: herbestemmingssubsidie

Blog: herbestemmingssubsidie

Herbestemmingssubsidie Door: Piet den Hertog Het Rijk bevordert het herbestemmen van panden met cultuurhistorische waarde. Het proces van herbestemmen vraagt soms veel tijd en geduld van de initiatiefnemers. Bovendien zijn er vaak kosten gemoeid met het uitvoeren van...

Hulp bij uw subsidieaanvraag?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht