Museum Paulina Bisdom van Vliet

In dit prachtige rijksmonumentale museum zijn vele rijk gedecoreerde stijlkamers een belangrijk onderdeel van de totale museale collectie. Deze collectie is van hoge (cultuur-)historische waarde en bestaat onder meer uit gepolychromeerde ornamentele stucplafonds, velouté-behangsels, meerdere Deventer tapijten en marmeren schouwen. Afwerkingen die niet alleen zeldzaam zijn, maar ook kwetsbaar.

In de loop der jaren zijn er bouwkundige gebreken opgetreden waardoor dit interieur op enkele plaatsen is gaan scheuren en verkleuren. Recent werd er begonnen aan de restauratie van het museum. Bureau Helsdingen begeleidt als bouwdirectie de bouwkundige werkzaamheden en houdt het toezicht op deze restauratie. 

Onvermijdelijk onderhoud aan een dergelijk gebouw is een grote operatie, die gepaard gaat met het uithuizen en opslaan van de kostbare collectie en het tijdelijk sluiten van het museum. Het is dus zaak om bij dergelijk groot onderhoud zo veel mogelijk (al dan niet verborgen-) gebreken  te verhelpen om een grote onderhoudsbeurt in de nabije toekomst te kunnen uitstellen. Tegelijk moet bij elk herstel behoedzaam en terughoudend worden opgetreden, omdat te grondig herstel afbreuk kan doen aan de authenticiteit en beleving van het gebouw. Zo werd er in het proces steeds de afweging gemaakt of de technisch meest degelijke ingreep ook de juiste keuze is voor zo’n belangrijk monument.

Nog voordat de eerste tapijten konden worden gelicht, hebben wij een inschatting gemaakt van de omvang en de mogelijke oorzaak van de opgetreden schade. Dit gaf richting aan het restauratieplan, de subsidieaanvraag en de vergunningsaanvraag. Tijdens de restauratie kwamen de bouwkundige gebreken pas echt in het zicht. Zo bleken enkele tussenwanden op het vloerhout zonder balk te staan. Het doorbuigen van deze vloeren was van tevoren al waargenomen en voor het versterken van de vloeren was in de vergunning al toestemming verleend. Op enkele zaken die niet tevoren voorzien waren moest in het proces de keuze voor herstel weer genomen worden. Hierbij zijn vakkennis, ervaring en een goede samenwerking met (onder-)aannemer vereist.

Museum-paulina-bisdom-van-vliet 1
Museum-paulina-bisdom-van-vliet

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

Uw bouw professioneel begeleid?

We helpen u graag met de bouwbegeleiding van uw pand. Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht