Nieuws: subsidie instandhouding monumenten

Subsidie instandhouding monumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument?

Tussen 1 februari en 31 maart 2023 kunnen weer aanvragen worden ingediend voor de subsidie instandhouding monumenten (SIM). Deze subsidieregeling is ingesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om eigenaren tegemoet te komen in de onderhoudskosten van hun rijksmonumentale pand. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn en wordt verstrekt voor een periode van zes jaar. Bij een dit jaar ingediende aanvraag ontvangt u dus subsidie van 2024-2029.

Bureau Helsdingen heeft veel ervaring met het aanvragen van deze subsidie en het afgelopen jaar zijn al onze ingediende aanvragen toegekend!

Voor het aanvragen van de onderhoudssubsidie zijn verschillende documenten en gegevens nodig, zoals een recente technische inspectie, een kostenraming en eventueel een werkomschrijving. Daarnaast is het van belang dat u een verzekeringspolis met de herbouwwaarde van het pand heeft. Op basis daarvan wordt het subsidiabele bedrag berekend.

Mocht u de onderhoudssubsidie door ons willen laten aanvragen of heeft u hier nog vragen over dan horen wij graag van u. Hiervoor kunt  u mailen naar advies@bureauhelsdingen.nl of bellen naar 0347–370 651.

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht