Nieuws: subsidie instandhouding monumenten

Subsidie instandhouding monumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument?

Tussen 1 februari en 31 maart 2023 kunnen weer aanvragen worden ingediend voor de subsidie instandhouding monumenten (SIM). Deze subsidieregeling is ingesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om eigenaren tegemoet te komen in de onderhoudskosten van hun rijksmonumentale pand. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn en wordt verstrekt voor een periode van zes jaar. Bij een dit jaar ingediende aanvraag ontvangt u dus subsidie van 2024-2029.

Bureau Helsdingen heeft veel ervaring met het aanvragen van deze subsidie en het afgelopen jaar zijn al onze ingediende aanvragen toegekend!

Voor het aanvragen van de onderhoudssubsidie zijn verschillende documenten en gegevens nodig, zoals een recente technische inspectie, een kostenraming en eventueel een werkomschrijving. Daarnaast is het van belang dat u een verzekeringspolis met de herbouwwaarde van het pand heeft. Op basis daarvan wordt het subsidiabele bedrag berekend.

Mocht u de onderhoudssubsidie door ons willen laten aanvragen of heeft u hier nog vragen over dan horen wij graag van u. Hiervoor kunt  u mailen naar advies@bureauhelsdingen.nl of bellen naar 0347–370 651.

Projecten

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie. Om deze vraag te...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht