Voorafgaand aan een restauratie of verbouwing maken we vaak plattegronden, gevelaanzichten en doorsnedes van de bestaande situatie van een gebouw. Dit vormt de basis voor een ontwerpfase en voor het maken van vergunningstekeningen van de nieuwe situatie. Het inmeten van historische gebouwen dient nauwkeurig te gebeuren aangezien muren niet altijd recht zijn, en de hoeken niet altijd haaks. Naast de gebruikelijke meetaccessoires gebruiken we hiervoor ook innovatie methodes zoals puntenwolken en laserscanners.
Vervolgens kunnen we de nieuwe situatie tekenen; afhankelijk van de omvang van een project in een ontwerptraject met schetsontwerp-, voorlopig ontwerp-, en definitief ontwerptekeningen of direct als vergunningstekeningen. Hierbij valt te denken aan overzichtstekeningen, plattegronden, gevelaanzichten, doorsnedes en detailtekeningen. Daarnaast kunnen we ook 3D visualisaties en renders maken om u alvast een idee te geven van de toekomstige siutatie.

Bouwkundig meet- en tekenwerk - Bureau Helsdingen

Projecten

Boerderij Maartensdijk

Boerderij Maartensdijk

Voordat een restauratie- of verbouwingsplan gemaakt kan worden is het vaak eerst nodig nauwkeurige tekeningen te maken van de bestaande situatie. Soms is bekend dat maar een deel van het pand onderhanden genomen gaat worden en dan kan dat bij het inmeten extra...

Uw historisch gebouw ingemeten?

We helpen u graag met alle tekeningen voor de oude en nieuwe situatie. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Stuur een bericht