Verduurzaming speelt bij monumenten een steeds grotere rol en is soms zelfs noodzakelijk om de energierekening betaalbaar te kunnen houden. Maar waar begin je dan? Welke maatregelen hebben het meeste effect om het energieverbruik te verlagen en het comfort te verhogen? Het inpassen van isolatie of installaties is vaak minder eenvoudig dan bij moderne gebouwen. Hier moeten goed doordachte oplossingen voor worden gekozen om vervolgschades te voorkomen.

Bureau Helsdingen kan u helpen met goed doordacht advies. Dit kan een op zichzelf staand rapport zijn met aanbevelingen of als onderdeel van een restauratieplan waarin oplossingen worden uitgewerkt:

  • Een op zichzelf staand verduurzamingsadvies is interessant als u aan het begin staat van een proces en behoefte heeft aan een overzicht van resultaten en te nemen stappen. Vervolgens kunt u het rapport als onderbouwing bij een vergunningsaanvraag gebruiken om aan te tonen dat u een goed doordacht plan heeft. Als eigenaar van een monument kunt u dit onderzoek gesubsidieerd laten uitvoeren. Dit kunnen we ook voor u aanvragen. Als het pand al in gebruik is kan een grote verbouwing onwenselijk zijn. Het advies maakt dan inzichtelijk hoe u in kleinere stappen kunt verduurzamen over een langere periode en hoe de verschillende maatregelen zich tot elkaar verhouden. Zie als voorbeeld ons project in Schoonhoven. Onze rapporten worden opgesteld volgens de uitvoeringsrichtlijnen van stichting ERM.
  • Daarnaast wordt verduurzaming tegenwoordig bijna altijd meegenomen wanneer er om andere redenen moet worden ingegrepen zoals noodzakelijk technisch herstel of een functieverandering van een pand. Denk aan het aanbrengen van isolatie bij het vervangen van een rieten dak of het plaatsen van vloerverwarming in een nieuwe begane grondvloer. Bij een grote verbouwing worden vaak veel maatregelen tegelijk toegepast. Wij bedenken dan een integraal plan, zetten dit op tekening en doen de vergunningsaanvraag.

Wat uw opgave ook is, in alle gevallen proberen we de verschillende belangen van gebruik, duurzaamheid en cultuurhistorie zo goed mogelijk te combineren.

Rijnhuizen WK-05 waardestelling kasteel

Een historisch pand biedt zowel uitdagingen als kansen voor verduurzaming. De grootste uitdaging is vaak om na-isolatie zodanig aan te brengen dat deze niet onderbroken wordt door bestaande constructieonderdelen. Dit moet voorkomen worden vanwege het risico op condens en vochtaantasting. Mogelijke kansen zijn de vensterluiken die veel panden hebben, deze kunnen gesloten worden om warmte en kou buiten te houden. De leilinden die voor de voorgevel staan bij veel boerderijen zorgen voor schaduw en dragen er zo aan bij om het in de zomer koel te houden.

Projecten

Verduurzamingsadvies Schoonhoven

Verduurzamingsadvies Schoonhoven

De eigenaar van deze woonboerderij in Schoonhoven had de wens te verduurzamen. Niet alleen om energie te besparen maar ook om het wooncomfort te verbeteren. Doordat alle ramen nog enkel glas hadden was de koude tocht ’s winters soms erg onbehagelijk. Om de...

Verduurzamen?

We geven u graag advies over het verduurzamen van uw monumentale gebouw. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht