Ruimtelijke ordening en ruimtelijk beleid

De ruimtelijke ordening heeft in de loop der jaren steeds meer beleidsvelden geïntegreerd. Steeds meer partijen en aspecten maken aanspraak en drukken een stempel op de leefomgeving. Verschillende belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Met de aanstaande Omgevingswet wordt het van gemeenten verwacht om een integraal ruimtelijk beleid te voeren om voor een leefbare en duurzame leefomgeving te zorgen en deze voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Bureau Helsdingen kan gemeenten hierin bijstaan. Wij verzorgen onder andere ruimtelijke analyses, al dan niet op basis van een toekomstverkenning, op basis waarvan beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. Daarnaast helpen wij gemeenten om tot een omgevingsvisie te komen en kunnen wij vanuit cultuurhistorisch oogpunt richting geven aan het ruimtelijk beleid. Wij helpen u graag het gemeentelijk erfgoed te waarborgen in de uitvoering van de Omgevingswet.

Rijnhuizen WK-05 waardestelling kasteel

Projecten

“Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.”

Klaas willem

“Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.”

Klaas willem

“Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.”

Klaas willem

De bouwhistorie in kaart

We helpen u graag uw bouwhistorie boven water te krijgen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

 

Bel directStuur een bericht