Tegelfabriek, Utrecht

De voormalige tegelfabriek ‘Westraven’ ligt ten zuiden van het centrum van Utrecht, aan de Jutfaseweg. Al vanaf de zeventiende eeuw vond hier langs de Vaartsche Rijn nijverheid plaats. Door de ligging buiten de binnenstad en aan het water was het een veilige locatie voor tegelfabrieken met goede af- en aanvoermogelijkheden. Van de vele fabrieken die hier in de negentiende eeuw stonden, is de voormalige fabriek ‘Westraven’ de laatst bewaarde fabriek aan de zijde van de Jutfaseweg.

Het gebouw is ontworpen door de architect E.G. Wentink jr. (1874-1948) nadat de vorige fabriek in 1904 grotendeels verloren was gegaan bij een brand. De voorgevel is uitgevoerd in neorenaissancestijl en is voorzien van twee tegeltableaus van eigen makelarij: één met Mercurius en één met Minerva. Op het tegeltableau met de naam van de fabriek, uit 1907, zijn in de hoeken tegels met de afbeelding van een raaf afgebeeld, als verwijzing naar de naam van de fabriek. De fabriek leverde naast de Nederlandse markt ook aan de Engelse (o.a. aan William Morris), de Duitse en de Braziliaanse markt.

In 1917 verliet de tegelfabriek het pand en vestigde een nieuwe fabriek in het pand. Later werd het een garage met bovenliggende appartementen. Bureau Helsdingen heeft bouwhistorisch onderzoek naar de fabriek gedaan voorafgaand aan een herbestemming van het pand en het omliggende terrein.

Project waardekaart ronde venen
Project waardekaart ronde venen
Project waardekaart ronde venen

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht