Toekomstverkennen Gemeente Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd en Ruimte een toekomstverkenning uitgevoerd naar aanleiding van de vraag waar zij het beste hun erfgoed beleid zouden kunnen positioneren binnen de organisatie.

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een brede studie uitgevoerd bestaande uit een trendverkenning, een scenariostudie en windtunnelsessie. In de trendverkenning zijn de trends in kaart gebracht die op dit moment van invloed zijn op de leefomgeving en het erfgoed van de gemeente en hoe deze trends zich in de toekomst zullen manifesteren. Dan zijn er op basis van deze trends twee scenariostudies uitgeschreven; de beleidsscenario’s, waarin de trends met effecten op de korte termijn beschreven zijn, trends waar de gemeente op in kan spelen. De tweede set scenario’s betreft de omgevingsscenario’s, waarin de trends die op de langere termijn van invloed zijn worden opgenomen. Dit zijn trends waar de organisatie weinig tot geen invloed op uit kan oefenen. In de laatste stap hebben wij in een zogenaamde windtunnelsessie verschillende beleidsopties en beleidskeuzes aan deze scenario’s gespiegeld om zo te bepalen welke keuzes de meest gunstige effecten hebben op de langere termijn. Kortom; middels deze trendverkenning hebben wij de meest toekomstvaste beleidsopties in kaart gebracht.

Toekomstverkennen 2

Gerelateerde projecten

Verduurzamingsadvies Schoonhoven

Verduurzamingsadvies Schoonhoven

De eigenaar van deze woonboerderij in Schoonhoven had de wens te verduurzamen. Niet alleen om energie te besparen maar ook om het wooncomfort te verbeteren. Doordat alle ramen nog enkel glas hadden was de koude tocht ’s winters soms erg onbehagelijk. Om de...

Toekomst verkennen in beeld?

We helpen u graag met een toekomstverkenning. Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht