Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van een paviljoen gebouwd voor de Floriade tot een kerk. Bijzonder was een transformatorhuisje uit 1919 dat was gebouwd naast het rijksmonumentale gemaal De Lynden. Transformatorhuisjes, waar middenspanning werd omgezet naar laagspanning, waren begin twintigste eeuw nog een relatief nieuw fenomeen. Omdat de gebouwen zo nieuw waren, was er ook geen vaste vorm die zij moesten krijgen en hadden architecten dus relatief veel vrijheid in het ontwerp. Het transformatorhuisje in de Haarlemmermeer was ontworpen door architect Han van Loghem voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland. Hij ontwierp in totaal tachtig transformatorhuisjes voor Noord-Holland, die per locatie allemaal een eigen ontwerp hadden. Het huisje in Haarlemmermeer was opgebouwd uit rode en gele baksteen met versieringen in de vorm van muizentanden en een tegelfries. Twee grote ventilatiekanalen torenen boven het gebouw uit.

Bijzonder aan het transformatorhuisje zijn twee tegels die in de zijgevel zijn aangebracht. Op de ene tegel staat een zwarte kraaiende haan afgebeeld voor een opkomende rode zon met een gele achtergrond. Op de andere tegel staat een zwarte buldog op een vloer van groen en blauw gekleurde tegels met eveneens een gele achtergrond. De tegels waren ontworpen door L.E.F. Bodart en geleverd door de aardewerkfabriek de Porceleyne Fles te Delft. De tegels zijn uitgevoerd in cloisonnétechniek, waarbij de lijnen van de figuren in hoog reliëf op de tegel liggen en de vlakken zijn opgevuld met glazuur. Deze tegels zijn op ten minste honderd transformatorhuisjes in Noord-Holland aangebracht, maar over de betekenis van de afbeeldingen bestaan vele verklaringen. Mogelijk staat de haan symbool voor licht (elektriciteit) en bewaakt de hond het object of waarschuwt voor het gevaar van de elektriciteit in het huisje.

Projecten

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Scenarioplanning gemeente Gorinchem

Bureau Helsdingen is door de gemeente Gorinchem gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar de positionering van het nog te gaan voeren erfgoedbeleid. Hiervoor heeft Bureau Helsdingen in samenwerking met Bureau Tijd & Ruimte een trendverkenning en...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht