Verduurzamingsadvies Schoonhoven

De eigenaar van deze woonboerderij in Schoonhoven had de wens te verduurzamen. Niet alleen om energie te besparen maar ook om het wooncomfort te verbeteren. Doordat alle ramen nog enkel glas hadden was de koude tocht ’s winters soms erg onbehagelijk. Om de verschillende mogelijkheden inzichtelijk te maken hebben wij een verduurzamingsadvies opgesteld. Hierbij zijn ook de consequenties meegenomen van de monumentale status van het pand.

Voor een goed advies zijn we op locatie langs geweest voor een opname van het pand en een gesprek met de eigenaar. Hierbij is vastgesteld in welke mate het pand nu al geïsoleerd is, welke installaties er aanwezig zijn en of er technische gebreken zijn die ook aangepakt moeten worden. Ook zijn de aanwezige monumentale waarden in kaart gebracht en zijn bij dit project warmtebeelden gemaakt. Tenslotte zijn de specifieke situatie en wensen van de gebruiker meegenomen in het advies.

De monumentale onderdelen van het pand mogen niet worden aangetast door de verduurzamingsmaatregelen. Dit betekent niet dat er niks kan maar dat maatregelen zorgvuldig dienen te worden ingepast in de bestaande context. Indien aanwezig kan een eerder uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek inzicht geven in welke onderdelen van het pand monumentaal zijn. Dit ontbrak hier en daarom is dit in het rapport zelf beschreven. Het maken van warmtebeelden is niet noodzakelijk voor een goed advies maar kan soms wel specifieke plekken in beeld brengen waar veel warmte lekt. Zo was de gevel onder het venster op de afbeelding rechts erg warm doordat hier een radiator staat. Door alleen maar radiatorfolie aan te brengen kan al een groot deel van deze warmte naar binnen worden gereflecteerd.

Het rapport concludeert met een gebouwspecifiek advies over welke verduurzamingsmaatregelen het meest effectief zijn en in welke volgorde deze het beste kunnen worden toegepast. Bij dit pand bleek het dak al redelijk geïsoleerd te zijn en was daarom een van de adviezen eerst de ramen en gevels te gaan isoleren omdat daar nog de meeste winst te behalen viel. Bovendien draagt het aanpakken van de ramen veel bij aan het verhogen van het wooncomfort wat in dit geval ook een belangrijk doel was.

Projecten

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Transformatorhuisje, Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De groep panden die werd beschreven en gewaardeerd was zeer divers: van verschillende typen boerderijen tot woonhuizen en van...

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

In samenwerking met Dorp, Stad & Land heeft Bureau Helsdingen redengevende beschrijvingen opgesteld voor 24 gemeentelijke monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit waren voornamelijk eenvoudige, maar zeer karakteristieke woonhuizen en winkels met...

De cultuurhistorie in kaart

We helpen u graag uw cultuur- en landschapshistorie boven water te krijgen.  Neem contact op voor meer informatie.

 

Stuur een bericht